Opplæringsjakt på hjort og rådyr

Kristiansund kommune er eier av to jaktvald på Frei. Or kommunevald og Kvalvåg kommunevald. Norges jeger og fiskerforening (NJFF) Møre og Romsdal inngikk i 2014 avtale med kommunen om leie av jaktrettighetene i de to jaktvaldene Or og Kvalvåg

Fylkeslaget er ansvarlig for at jakta gjennomføres etter underskrevet avtale, og skal samarbeide med Kristiansund og Nordmøre jeger- og fiskerforening (KNJFF).

Organisering

Jakta skal være opplæringsjakt på hjort og rådyr for videreutdanning av nye uerfarne jegere, og jakt for allmennheten. I tillegg rettighetene til å drive organisert jakthundtrening. Når opplæringsjakta er ferdig slippes allmennheten til for å ta ut restdyr, minst 1 dyr. Det er et viktig samarbeid mellom NJFF og KNJFF opp mot kommunen hvor det er utarbeidet en plan for jaktutøvelsen i området.

De to jaktvaldene er en del av Kristiansund Hjortviltområde (KHO) som ivaretar jaktrettshavernes ansvar og interesser i bestandsplanområdet i kommunen. Dette området består av 10 jaktvald hvor det kan jaktes på hjort og rådyr i kommunen. Årlig fordeling av hjort på jaktvaldene er basert på denne 3-årige bestandsplanen. Her har jaktvaldene fått fastsatt tellende areal for tildeling av fellingskvoter. F. eks i 2017 var det med bakgrunn i dette tildelt 3 hjort for Or og 4 for Kvalvåg. Rådyr har kvotefri jakt.

Hovedprinsippene for gjennomføring av jakta vil tilsi at det ikke skal jaktes i områder med etablerte/opparbeidede turstier, og i områder hvor det tradisjonelt samles folk, f. eks ved gapahuker. Erfaringen er at både jegere og turgåere sammen finner seg godt til rette i området.

Kort omtale av planen for gjennomføring av jakta

 • Rensvikfeltet, sør for Rensvikvatnet er friluftslivområde sikret med statlige midler, og hvor det ikke tillates jaktutøvelse. Arealet inngår som tellende areal
 • All jakt på jaktvaldene Or og Kvalvåg skal ta hensyn til annen bruk av området som friluftslivutøvelser
 • Et særlig hensyn rettes mot turgåere. Jegerne lærer å ta hensyn til andre brukere
 • Jakta gjennomføres i hovedsak i området Hysåsen, Brattåsen og innmarka i Kvalvågdalen
 • Alle som skal jakte i området skal være kjent i området hvor det kan jaktes
 • Kjentmenn skal være med i området før all jakt
 • Jakta kan foregå hele jaktsesongen, men blir i hovedsak gjennomført på helg
 • Området er vurdert til å ha plass til 5 jaktposter
 • Ved opplæringsjakt skal alle poster ha en ansvarlig jeger, instruktør, sammen med en ny og uerfaren jeger. Ved flere ungdommer på samme post skal bare en jeger bære våpen om gangen
 • Ved opplæring av voksne med bestått jegerprøveeksamen vil det ikke være behov for like strenge krav til å ha en ansvarlig instruktør som må sitte på samme post sammen med deltakeren
 • Lederne for opplæringsjakt skal minst ha 3 års erfaring
 • Minst en hjort selges på nettstedet inatur.no. Tidspunkt avtales i forkant av jaktsesongen og i forbindelse med planleggingen
 • De som jakter skal ha tilgang på egen godkjent ettersøkshund. Det er påbudt med skriftlig avtale
 • Nedslakting av felt hjort eller rådyr vil skje i området
 • Sett-Hjort, fellingsresultat og slaktevekt skal rapporteres til valdansvarlig rett etter gjennomført jakt. Valdansvarlig har ansvar for at riktig data for sitt vald er lagt inn i Hjorteviltregisteret
 • Det skal tas skrantesykeprøver av alle dyr av hjort og rådyr eldre enn 1 år
 • Instruks for ettersøk ved skadeskyting i jaktvaldene skal være gjennomgått før jaktstart, dvs. følge gjeldende lover og rettledninger for jakt og ettersøk, viltloven § 27 og Miljødirektoratets forskrift og veileder M-520, 2016
 • Det er utarbeidet eget skjema for gjennomføring av jakt (ordinær og opplæring)

 

Slik blir du med

 • NJFF Møre og Romsdal annonserer jakttilbudet på sin hjemmeside, på sin facebookside, og det blir sendt ut e-poster til medlemmer og jegerprøveansvarlige i lokallagene.
 • Deltakere som ikke er medlem av NJFF er også velkommen til å være med på våre kurs, men med en noe høyere deltakeravgift.
 • 1 jaktkort legges ut på inatur.no i begrensa tid, og på hjemmesiden til NJFF Møre og Romsdal. www.inatur.no er dagens enhetlige, rasjonelle og oversiktlige forvaltningsordning om jakttilbud, hvor alle norske borgere har lik adgang, noe som skal opprettholdes.

For mer informasjon ta kontakt med

 • Åsa Fredly i NJFF Møre og Romsdal, mob. 92426293 eller
 • Karstein Yttervik i KNJFF, mob. 90643857

 

Aktuelle lenker

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund