Viltforvaltning - årskalender

Årskalenderen gir viltforvaltningen i kommunen en oversikt over viltforvaltningens ansvarsoppgaver gjennom året etter viltloven med forskrifter og veiledere, naturmangfoldloven og dyrevelferdsloven.

Kalenderen gir i tillegg et bilde av hva viltforvaltningen i en kommune omfatter, relatert til Kristiansund. Dette gjelder i aktuelle saker i kommunens planlegging, forvaltning og saks­behandling. Målgruppa er i hovedsak kommunens viltforvaltning, relevante ansatte i administrasjon og aktuelle politikere. Dokumentet vil også ha betydning, interesse for aktuelle lag og foreninger og allmennheten generelt.
 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund