Endring av gebyrregulativet

Forslag til endringer i kapittel 3 - Byggesak i lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal

Forslag til endringer i kapittel 3 - Byggesak, i lokal forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Kristiansund kommune, Møre og Romsdal 2022 legges ut på høring i fire uker, med høringsfrist 30.07.2022. Forslaget om endringer gjelder  reduksjon av gebyr i byggesaker for dispensasjoner og mindre tiltak. Forslagene vil ikke tre i kraft før et eventuelt endelig vedtak av bystyret. Det foreslås at endringen da vil gjelde for alle søknader som behandles fra og med datoen  gebyrregulativet blir endret. Endringen vil ikke være tilbakevirkende for søknader som behandles før endringene vedtas

 

Gebyrregulativet med foreslåtte endringer er tilgjengelig i dette dokumentet:

Forslag til endringer i kapittel 3 - Byggesak i lokal forskrift om gebyrer Kristiansund kommune (PDF, 421 kB)

Innspill, kommentarer og lignende kan sendes direkte til byggesak@kristiansund.kommune.no, leveres til Servicetorget, Vågeveien 4 (markert med byggesak) eller pr post til Kristiansund kommune.

Merk alle henvendelser med saksnummer HENV-22/00595