Felle eller beskjære tre på privat eiendom

Når må du søke om å felle trær?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. Hvis dette gjelder for eiendommen du ønsker å felle et tre på, må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen. Definisjonen av større trær er trær med stammeomkrets på mer enn 90 cm målt én meter over bakken.

Eksempler på planer der du må ha tillatelse for å felle større trær:

  • småhusplanen (S-4220)
  • nordstrandsskråningen (S-4644 og S-4645)
  • reguleringsplan for Huk aveny (S-4726)

Det finnes også andre planer der det står at trærne skal bevares. For eksempel er trær ofte vernet hvis eiendommen er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Se bestemmelsene for din eiendom i Hva gjelder for eiendommen

Hvorfor skal vi bevare trær?

Vi har ansvar for å bevare byens naturmangfold. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser. 

Slik søker du om tillatelse

Først må du sende nabovarsel.

Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon til postmottak@pbe.oslo.kommune.no. Det finnes ikke et eget skjema, så skriv en tekst som inneholder

begrunnelse for hvorfor du vil felle treet

en beskrivelse av treets art, stammeomkrets og tilstand

et kart hvor treet er avmerket

fotodokumentasjon av treet

dokumentasjon fra en sertifisert trepleier (arborist), hvis treet er skadet eller kan skade bygninger eller personer

kopi av kvittering for nabovarsel og eventuelle uttalelser fra naboene

Hva skjer hvis du feller trær uten tillatelse?

Det er ulovlig å felle trær som er vernet i reguleringsplanen. Hvis du feller et vernet tre, vil vi pålegge deg å plante et nytt tre. Du må også inngå en avtale med en trepleier om vedlikehold av det nye treet for sikre at treet vokser opp. I tillegg kan du få bot, og i alvorlige tilfeller vil vi politianmelde hogsten. 

Priser og behandlingstid

Pris på behandling av søknad om tillatelse til felling

Behandlingstid for søknad om felling av trær

Ved umiddelbar fare

Hvis treet utgjør fare og må felles umiddelbart, kan du kontakte Plan- og bygningsetatens vakttelefon 23 49 13 00. Telefonen er bemannet fra mandag til fredag 09:00–15:00 og torsdag 12:00–18:00.

Trepleiere

Vi anbefaler å bruke sertifiserte trepleiere (arborister) ved tilstands- og risikovurdering, beskjæring, taksering og rådgivning.

Finn trepleier

Kommunal grunn

Les om å felle eller beskjære trær på kommunal grunn.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund