Finne byggegrense eller byggelinje

Først gå til GeoInnsyn og finn gjeldende reguleringsplan for din eiendom.

 

Er det byggegrense eller byggelinje på eiendommen din?

 

Byggegrenser og byggelinjer er tegnet inn med en rød eller svart stiplet linje i reguleringskartet.

  • Dersom du har en byggegrense, skal all bebyggelse plasseres innenfor denne.

Bildet viser en byggegrense

  • Forhage som byggegrense. I våre eldre planer finnes det ofte regulert forhage på eiendommen. Formålsgrense (linje mellom forhage og området regulert til bolig) anses som byggegrense. Forhage kan vare markert med grønt område, eller svarte priker. 

Forhage som byggegrense

Bildet viser forhage

  • For eiendommer med byggelinjer skal bebyggelsen plasseres inntil og langs byggelinjen. 

 

Skjermdump av en reguleringsplan som viser eksempel på en byggelinje inntegnet i planen.   - Klikk for stort bilde

 

Hvis du ønsker å plassere bygningen utenfor en byggegrense eller en byggelinje, må du søke om dispensasjon.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund