Finne gjeldende reguleringsplan for en eiendom

Her er en veiledning for å finne frem til gjeldende plan med bestemmelser i vår kartløsning. På denne måten kan man finne ut hva eiendommen er regulert til, hvilken utnyttelsesgrad som gjelder, maks byggehøyde og andre retningslinjer.

Fremgangsmåte

  • Gå til eByggWeb
  • Skriv inn eiendomsadresse eller gårds- og bruksnummer i søkefeltet.

  • Så velg Gjeldende reguleringsplaner (kommuneplan) fra meny til venstre

  • Velg reguleringsplan for ønskede område og klikk "vis mer informasjon".

  • Her finner du viktig informasjon bla. bestemmelser og retningslinjer. På kartet finner man inndeling av ulike arealformål, inndeling av byggefelt, utnyttelsesgrad og lignende.

 

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund