Informasjon om arbeidet med ny kommuneplanens arealdel 2019-2030