Informasjon om arbeidet med ny kommuneplanens arealdel 2020-2032 - Kristiansund kommune

Informasjon om arbeidet med ny kommuneplanens arealdel 2020-2032