Informasjon om arbeidet med ny kommuneplanens arealdel 2020-2032