Innkomne innspill til kommuneplanens arealdel

Her er en oversikt over de innspillene som er kommet inn ved oppstart av planarbeidet. Kartet viser hvor innspillene gjelder. Du kan trykke på punktene i kartet for å få frem innspillet knyttet til det, og omvendt.