Rådmannens forslag til KPA 2020 - Spørsmål og svar

For å lette informasjonsflyten og sikre at alle får tilgang til svar på de spørsmålene som stilles til kommuneplanforslaget, samles både spørsmål og svar på denne siden. Spørsmål kommer inn automatisk via skjema, svar blir publisert fortløpende.