Rådmannens forslag til KPA 2020

Saksdokumenter til 2. gangs behandling av Kommuneplanens arealdel 2020-2032 er nå publisert. Saken skal behandles i Hovedutvalg Plan og bygning i løpet av vinteren 21/22.

Saksfremlegg (PDF, 521 kB)

Plankart Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 09.09.21 (PDF, 6 MB)

Bestemmelser og retningslinjer Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 09.09.21 (PDF, 2 MB)

Planbeskrivelse Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 09.09.21 (PDF, 4 MB)

Temaplan A – Soneinndelingskart A0, datert 30.08.21 (PDF, 4 MB)

Temaplan B – Faresoner A0, datert 09.09.21 (PDF, 10 MB)

Temaplan C – Støy A0, datert 30.08.21 (PDF, 4 MB)

Temaplan D – Hovedplan for sykkel, datert 06.08.20 (PDF, 8 MB)

Temaplan E – ENKB 08 og 09, datert 06.08.20 (PDF, 5 MB)

Vedlegg 1 – Konsekvensutredning områdevis – Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 09.09.21 (PDF, 7 MB)

Vedlegg 2 - ROS-analyse - Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 21.09.21 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 3 – Arealregnskap for Kommuneplanens arealdel 2020-2032, datert 09.09.21 (PDF, 184 kB)

Vedlegg 4 – Innkomne innspill til 1. høringsutkast, med rådmannens vurdering (PDF, 706 kB)

Vedlegg 5 – Innkomne merknader og innspill (PDF, 48 MB)

Vedlegg 6 – Innspill til oppstart fra publikum, med rådmannens vurdering (PDF, 264 kB)

Vedlegg 7 – Merknader til oppstart fra berørte myndigheter (PDF, 6 MB)

Vedlegg 8 – Arealstrategi – Kristiansund mot 2050, vedtatt 14.11.19 (PDF, 6 MB)

Vedlegg 9 – Planprogram KPA 2019-2030 – vedtatt i bystyret 09.04.19 (PDF, 2 MB)

Vedlegg 10 – Boligpotensiale per aug 2020 (PDF, 4 MB)