Kommuneplanens arealdel 2019-2030

Arbeidet med å utarbeide kommuneplanens arealdel for 2019-2030 er i gang. Her kan du få oversikt over prosessen og de siste oppdateringene.

Plan- og bygningsrådet vedtok 13. desember å legge forslag til planprogram ut på høring. Klikk her for å lese mer om forslaget og høringen.

Prosessen med å utarbeide ny arealdel til kommuneplanen (KPA) er tenkt delt opp i ulike faser. Nå er arbeidet i planprogramfasen. Det er i denne fasen man kan komme med innspill både til planprogrammet, og til selve arealplanen. De neste fasene i arbeidet er utrednings- og strategifasen, og høringsfasen. Du kan lese mer om disse i forslaget til planprogram.

Det ble varslet oppstart av planarbeidet 12. januar. Klikk her for å lese oppstartsvarselet.

Etter hvert som det kommer inn innspill til den nye arealdelen, kan de ses i oversikten i denne linken.

Spørsmål om arbeidet med kommuneplanens arealdel kan stilles til Christanse Reitan Yttervik, på epost christanse.reitan.yttervik@kristiansund.kommune.no eller telefon 71 57 40 44.