Kulturminner og bevaring

Kristiansund har historie som en viktig fiske- og sjøfartsby i nyere norsk historie. Byen har noen bygningsmiljø som forteller historier fra denne tida. Som gjenreisingsby etter andre verdenskrig er Kristiansund kan hende den mest særpregede. I følge Sverre Pedersen selv er byen hans hovedverk. Tillegg til disse elementene ved byen har den også enkelte enhetlige byområder fra første halvdel av 1900-tallet som er av nasjonal interesse for sin sosiale og arkitektoniske historie.

Delområdet med nasjonal interesse:

Les mer om gjenreisningsbyen her.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund