Moskvahaugen

Både sosialhistorisk og arkitekturhistorisk er området av nasjonal interesse som eksempel på mindre villabebyggelse for arbeider- og middelklassen. Området unnslapp bombarderingen av Kristiansund under andre verdenskrig, og er derfor en av få områder hvor hovedformen fra før dette stort sett er bevart.

Klikk for stort bildeKulturminne Moskvahaugen

Moskvahaugen er et av områdene i byen hvor det eksisterer helhetlige bymiljø fra før bombarderingen under andre verdenskrig.

Bebyggelsen på Moskvahaugen består av mindre villabebyggelse bygd etter samlet plan på små tomter i mellomkrigstiden, på den tiden da Moskvatesene ble diskutert som heftigst i det Norske Arbeiderparti. Bebyggelsen står sosialhistorisk og arkitektonisk i sterk kontrast til den tilgrensende plysjbyen, selv om ingen av arbeiderne som tok initiativ til utbyggingen hadde råd til å bo der og håndverkerstanden overtok.

Områdets integritet er truet ved at bygningene er i ferd med å få større og mindre tilbygg som gjør at noe av småskalapreget forsvinner. Det er også eksempler på uheldige vindusutskiftinger og andre fasadeendringer. 

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund