Plysjbyen

Den sammensatte villabebyggelsen var karakteristisk for middelstandens og overklassens boforhold i Kristiansund. Miljøet er både sosialhistorisk og arkitekturhistorisk interessant for å lære om et bysamfunn som var preget av store klasseforskjeller. Sett i sammenheng med Moskvahaugen kommer disse sosiale ulikhetene til syne. Mange av bygningene har også stor og klar arkitekturhistorisk egenverdi.

Kulturminne Plysjbyen - Klikk for stort bildeKulturminne Plysjbyen

Plysjbyen slapp unna bombardementet av Kristiansund under andre verdenskrig. Bydelen er derfor i stor grad bevart som helhetlig bymiljø som viser deler av den historiske byen.

I plysjbyen villabebyggelse, hovedsakelig oppført i mellomkrigstiden/jobbetiden, men noen av bygningene er fra siste halvdel av 1800-tallet. Flere av husene har et meget påkostet preg. Stilartene spenner fra sveitserstil, nasjonalromantikk, jugendstil til 1920-tallsklassisisme og funkisstil.

Kontaktinformasjon

Plan og byggesak
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Mandag-fredag:
1300-1500
 

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund