Ass. rådmann og økonomisjef

Per Sverre Ersvik har vært assisterende rådmann i Kristiansund kommune siden 2015, og økonomisjef siden 2007, året før sammenslåingen med Frei. Assisterende rådmann er en del av kommunens strategiske ledergruppe.

Assisterende rådmann har et særlig ansvar for å bidra i den strategiske utviklingen av kommunen, og i tillegg ha ansvaret for den overordnede økonomifunksjonen. Hertil ligger ansvar for kommunens eierskapsoppfølging, virksomhetsstyring og økonomisk internkontroll.