Assisterende rådmann

Knut Mostad er assisterende rådmann i Kristiansund kommune.

Mostad er 54 år, gift og har to barn (14 og 24 år). Han er utdannet jurist og har noe lederutdanning.

Knut skal jobbe med økonomi og organisasjonsutvikling, men vil også ha ansvar for samfunnsutvikling og kommuneadvokatene. I tillegg vil han være stedfortreder for rådmannen og løse de oppgaver som ellers måtte komme. Kommunens økonomi er under press. Kristiansund er rigget for sol, men går nå inn i litt rufsete vær. Det vil ta litt tid og manges oppmerksomhet å få skuta inn i smult farvann igjen. Knut gleder seg over å være med på å lede dette viktige arbeidet. 

Assisterende rådmann har ansvar for ledelse og koordinering av alle tekniske enheter, kultur, servicetorg samt interne stab- støttetjenester som politisk sekretariat, IKT, beredskap mm.

Klikk for stort bilde