Kommunalsjef - Tekniske tjenester

Karl Kjetil Skuseth har vært kommunalsjef i Kristiansund kommune siden sammenslåingen med Frei kommune i 2008 hvor han kom fra tilsvarende stilling. Kommunalsjefen er en del av kommunens strategiske ledergruppe

Skuseth har ansvar for ledelse og koordinering av alle tekniske enheter, kultur, servicetorg samt interne stab- støttetjenester som politisk sekretariat, IKT, dokumentsenter, beredskap m..