Avdeling Bekkefaret

Bekkefaret 12, 14 og 16 er tre døgnbemannede hus. Avdelingen har totalt 14 leiligheter for personer med nedsatt funksjonsevne med ulike behov, veiledning og tilrettelegging.

Boligene ligger sentralt til på Dale med gode bussforbindelser, nært skog og mark, Kiwi, dagsenter og kantine.

  • Bekkefaret boliger har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.
  • Det gis praktisk bistand og veiledning for beboerne i deres hverdag.
  • Det er viktig for oss at beboerne har medbestemmelse i sin hverdag, føler trygghet og har et godt botilbud.


Avdelingsleder avdeling Bekkefaret boliger er Maria Karlsen

Kontaktinformasjon

Bekkefaret

Bekkefaret 12 - 90229868
Bekkefaret 14 - 90218968
Bekkefaret 16 - 90223831

Adresse

Bekkefaret 12, 14 og 16
6518 Kristiansund