Avdeling Dale/Sommero

Vår avdeling på Dale/Sommero består av to bofellesskap lokalisert på Dale: Smørsoppen og Naustveien boliger.

  • Boligene i Naustveien er tilrettelagt for mennesker med omfattende bistandsbehov, spesielt rettet mot døvblinde.
  • Smørsoppen bofellesskap er kommunale boliger med 6 leiligheter.

Mer om avdelingene og kontaktinformasjon finner du under menypunktene over.