Avdeling Frei

Vår avdeling på Frei består av Rensviktunet avlastning, Rensviktunet boliger og Rena bruk.

  • Rensviktunet avlastning tilbyr avlastningstilbud for voksne med tyngende omsorgsoppgaver. Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og mulighet for fritid og ferie.
  • Rensviktunet boliger er kommunale boliger hvor det jobbes målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud, og for at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet.
  • Rena bruk jeg et dag- og arbeidstilbud til personer med ulike funksjonsnedsettelser og bistandsbehov.

Mer om avdelingene og kontaktinformasjon finner du under menypunktene over