Rensviktunet avlastning

Rensviktunet avlastning skal gi et avlastningstilbud for de med tyngende omsorgsoppgaver.

Rensviktunet tilbyr avlastning til voksne, i lokaler på Rensvik. Ved avlastningsopphold skal den daglige omsorgen ivaretas, etter gjeldende lovverk og forskrifter.

Avlastning skal gjøre det mulig for omsorgsyteren å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosiale nettverk, mulighet til yrkesaktivitet, og mulighet for fritid og ferie.

I vårt arbeid legger vi vekt på disse verdiene:

  • Fokus på den enkeltes interesser og ønsker
  • Selvbestemmelse
  • For mange er avlastning et mellomledd mellom hjem og egen bolig
  • Legge til rette for mestring og innlæring av nye ferdigheter

Avdelingsleder avdeling Frei, Rensviktunet avlastning er Nina Lossius

Kontaktinformasjon

Rensviktunet avlastning
Telefon 71 57 57 50
Mobil 911 61 183

Adresse

Rensviktunet 15 A
6521 Frei