Rensviktunet boliger

Rensviktunet boliger er kommunale boliger – selveier i borettslag som er lokalisert på Rensvik.

I vår avdeling jobbes det målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud. Vi har fokus på at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet. Det gis praktisk bistand og veiledning for beboerne i hverdagen, og det er viktig for oss at beboerne har medbestemmelse i hverdagen sin, føler trygghet og har et godt botilbud.

Adresse

Rensviktunet 15 A
6521 Frei