Rensviktunet boliger

Rensviktunet boliger er kommunale boliger – selveier i borettslag som er lokalisert på Rensvik.

I vår avdeling jobbes det målrettet for å gi et variert heldøgnstilbud.

Vi har fokus på at beboerne skal få en aktiv og meningsfull tilværelse med best mulig livskvalitet. Det gis praktisk bistand og veiledning for beboerne i deres hverdag. Det er viktig for oss at beboerne har medbestemmelse i sin hverdag, føler trygghet og har et godt botilbud.

Avdelingsleder avdeling Frei, Rensviktunet boliger er Nina Lossius

Kontaktinformasjon

Rensviktunet boliger
Telefon 71 57 57 51
Mobil 911 61 183

Adresse

Rensviktunet 15 A
6521 Frei