NAV Kristiansund

Kontoret er organisert i 3 avdelinger med ulike team som utfyller hverandre og som samlet sett skal nå et mangfold av brukere som trenger ulik grad av veiledning og oppfølging.

Gjennom vår innsats skal arbeidsgivere skaffe seg arbeidskraft og flere skal få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV-kontoret er utformet slik at du kan løse mange oppgaver selv. Via egen PC eller PC på NAV kontoret kan du finne mye informasjon på våre sider www.nav.no  med mulighet til bl.a. :

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Din side
  • Utføre pensjonsberegning
  • Arbeidsgivere med rekrutteringsbehov kan registrere ledige stillinger på nav.no eller melde det inn til oss
  • NAV kan gi råd og veiledning i oppfølgingen av bedriftens ansatte for å motvirke sykefravær og utstøting fra arbeidslivet

Åpningstider

Mandag - fredag
1200-1400

Adresse

Besøksadresse:
Astrupsgate 3
6509 Kristiansund

Postadresse:
PB 829
6501 Kristiansund