Storhaugen helsehus

Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid, rehabilitering, øyeblikkelig hjelp, palliasjon (lindring) og annen korttidsbehandling.

Helsehuset har som mål å tilby tjenester som tilrettelegger for at den enkelte pasient skal kunne meste sin egen hverdag på en best mulig måte. Storhaugen helsehus ligger på Kirkelandet, like ved Kringsjå- og Rokilde sykehjem.
 

Døgnavdelinger

Helsehuset har til sammen 35 døgnplasser fordelt på tre avdelinger. Fem av plassene er interkommunale øyeblikkelig hjelp plasser for kommunene Averøy, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund. De øvrige plassene er kommunale korttidsplasser for palliasjon, rehabilitering, utredning og behandling.
 

Resepsjon:

71 57 54 71 (åpen dagtid man-fre)
Det henstilles til at man ringer direkte til avdelingene
liv.sletta@kristiansund.kommune.no
 

1 etg. Øyeblikkelig hjelp og korttid:

Vaktrom: 71 57 57 30 
Avd.spl: Elisabeth Sandstad: 71 57 54 89
Elisabeth.sandstad@kristiansund.kommune.no
 

2. etg. Rehabilitering og korttid:

Vaktrom: 71 57 57 70
Avd.spl: Ingunn Tøsse: 71 57 54 94
Ingunn.tosse@kristiansund.kommune.no
 

3. etg. Palliasjon og korttid:

Vaktrom: 71 57 57 80 
Avd.spl: Shanthinidevi Shanmuganathan : 71 57 54 99

Shanthinidevi.shanmuganathan@kristiansund.kommune.no
 

Administrasjon:

Enhetsleder
Katrine Roksvåg: 71 57 54 36 / 452 27 221 
katrine.roksvag@kristiansund.kommune.no

Personal- og administrasjonsleder 
Anni Jensen: 71 57 54 35 
anni.jensen@kristiansund.kommune.no

Fag- og utviklingsleder 

Bente Åsbø: 952 24 480

bente.asbo@kristiansund.kommune.no

 

Avdeling for legetjenester

Den kommunale legetjenesten er organisert som en egen avdeling ved helsehuset, men er lokalisert på flere steder. Dette omfatter kommuneoverlege, fastlegeordningen, sykehjemsoverlege, sykehjemsleger, legevakt og legevaktsoverlege. Administrasjonen, samt kommuneoverlege og sykehjemsoverlege har kontor ved helsehuset.

Avdelingsleder
Stein Kulø: 71 57 54 32                 
stein.kulo@kristiansund.kommune.no

Saksbehandler
Astrid Kreyberg Grødal: 71 57 54 30 
astrid.grodal@kristiansund.kommune.no

Kommuneoverlege
Kai Grimstad: 71 57 54 31          
kai.grimstad@kristiansund.kommune.no

 

Avdeling for forebygging og rehabilitering

Avdelingen gir varierte tjenester for voksne over 18 år innen forebygging, behandling, habilitering og rehabilitering til mennesker med medfødt eller ervervet funksjonsnedsettelse etter sykdom og- eller skade og har tjenester innen fysioterapi, ergoterapi, rehabilitering, friskliv og mestring, miljøarbeidertjeneste, dagtilbud og seniorsenter. Avdelingen tilbyr tjenester lokalisert på ulike steder i kommunen.

Avdelingsleder
Elisabeth Sjåvik : 71 57 49 84 / 977 68 415

elisabeth.sjavik@kristiansund.kommune.no               
 

 

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et lavterskeltilbud innenfor forebyggende helse. Tilbudet er for alle mellom 18-67 år, bosatt i Kristiansund kommune og ønsker å endre levevaner innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold, tobakk og mestring av hverdagen. Åpent hver onsdag mellom kl. 09.00-15.00, frisklivsveiledere er tilstede.

frisklivssentralen@kristiansund.kommune.no

Telefon
71 57 40 00

Besøk oss på Facebook

Eller kom innom for en samtale.

Postadresse

Tempoveien 23
6508 Krisitiansund