Kultur

Kulturenheten skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud for alle våre innbyggere, gjennom egne tjenester innen kulturskole, bibliotek, idrettspark og kulturavdeling, samt ved tilrettelegging for frivillige og profesjonelle aktører innen kultur, kulturnæring, idrett og friluftsliv. 

  • Man kan spørre oss om alt som har med kunst og kultur, idrett, fysisk aktivitet, frivillighet, kulturnæring og kulturpolitikk å gjøre.
  • Vi skal være en sparringpartner for idrettslag, friluftsorganisasjoner, kulturnæring, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet.
  • Vi er ansvarlig for kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet, og har god kompetanse på andre tilskuddsordninger.
  • Vi produserer og formidler også tjenester gjennom kommunens kulturskole, bibliotek, idrettspark/-anlegg, samt at vi administrerer Festiviteten kulturbygg, Caroline kino og konferansesenter og andre sentrale kultur- og fritidstilbud.
  • Vi jobber også med å skape innhold i byrom og uterom, ved bruk av kunst, kultur og tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Åpningstider

Mandag - fredag 
0900-1500