Nordmøre kemnerkontor

Overføring av skatteoppkreveransvar til Skatteetaten

Fra 1.november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret skatteoppkreveroppgavene. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatt og avgift. Etter denne dato er det ikke lenger kemner/Skatteoppkrever i kommunen. For mer informasjon, se skatteetaten.no.
 
Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/saldoutskrift for skatt og avgift. 
 
 
For besøk på Skattekontoret, Kristiansund, må time bestilles på forhånd. Skatteetaten nås pr telefon: 800 80000 eller se www.skatteetaten.no