Nordmøre kemnerkontor

Nordmøre Kemnerkontor jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Vi utfører også arbeidsgiverkontrollen for et utvalg kommuner gjennom et interkommunalt samarbeid.

Vi utfører skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Averøy, Halsa, Gjemnes, Tingvoll og Kristiansund, hvor vi skal sørge for at alle betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.


Kemnerkontoret sine hovedoppgaver er:

  • Regnskapsføring, og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Kontroll av arbeidsgiverere

Kemner ved Nordmøre Kemnerkontor er Nils Birger Sagvik
 

e-post

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

Telefontid
Mandag - fredag:
0800-1600
Sommer*: 0800-1500

*Sommertid: 15.mai -15.september

Postadresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Storgata 13C
6509 Kristiansund

E-post: kemneren@kristiansund.kommune.no