Nordmøre kemnerkontor

Nordmøre Kemnerkontor jobber med regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Vi utfører også arbeidsgiverkontrollen for et utvalg kommuner gjennom et interkommunalt samarbeid.

Vi utfører skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Heim, Tingvoll, Smøla, Sunndal og Oppdal, og Kristiansund, hvor vi skal sørge for at alle betaler skatter og avgifter politiske myndigheter har vedtatt.


Kemnerkontoret sine hovedoppgaver er:

  • Regnskapsføring, og fordeling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Innkreving av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Kontroll av arbeidsgivere

Kemner ved Nordmøre Kemnerkontor er Nils Birger Sagvik
 

e-post

 
 

Overføring av skatteoppkreveransvar til Skatteetaten

Fra 1.november 2020 vil Skatteetaten overta ansvaret skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatt og avgift. Etter denne dato er det ikke lenger kemner/Skatteoppkrever i kommunen. Mer informasjon vil komme på skatteetaten.no senere.
 
Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto/saldoutskrift for skatt og avgift. 
 
 
 
 
Hvis det er skattekontoret du skal besøke, så må time bestilles på forhånd. Merk at Skattekontoret i Kristiansund er stengt inntil videre grunnet Corona situasjonen. Skatteetaten nås pr telefon: 800 80000 eller se www.skatteetaten.no 
 

 

Kontaktinformasjon

Nordmøre Kemnerkontor
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag:
0800-1600

Åpningstider

Åpningstid for publikumsbesøk
Mandag - fredag
0900-1500
Sommer*: 0900-1430

*Sommertid: 15.mai -15.september

Adresse

Postadresse:
Nordmøre Kemnerkontor
Pb 178
6501 Kristiansund

Besøksadresse:
Industriveien 7
6517 Kristiansund