Politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som hovedoppgave å legge til rette for, og bidra til, avvikling av møter i folkevalgte styrer, råd og utvalg i Kristiansund kommune.

Politisk sekretariat har følgende ansvarsområder og funksjoner:

 

  • Støtteapparat for ordføreren, varaordføreren, råd- og utvalgslederne og øvrige folkevalgte.
  • Ansvarlig for planlegging, tilrettelegging og oppfølging av det politiske systemet – møter, reglement, godtgjørelser, opplæring.
  • Opprettholde og videreutvikle saksflyt mellom administrasjon og de politiske råd og utvalg. Legge til rette for papirløs saksflyt.
  • Gi råd og rettledning i saker som har sammenheng med prosedyrer og saksgang i de politiske råd og utvalg.
  • Gi råd, rettledning og informasjon til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum om vedtak og saker.
  • Sekretær- og saksbehandlingsfunksjon for ordfører.
  • Spisskompetanse på fagsystem for møtegjennomføring.

 

 

 

I tillegg er politisk sekretariat ansvarlig for gjennomføring av stortingsvalg og kommune- og fylkestingsvalg i Kristiansund kommune.

 

Politisk sekretariat er sekretariat for samtlige politiske råd og utvalg i kommunen, og for brukerutvalg som Eldreråd og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Politisk sekretariat er beredskapssekretariat for kommunens kriseledelse og Politirådet i Kristiansund.

 

Politisk sekretariat
Utvalg Kontaktperson Tittel telefon e-post
Bystyret Toril Skram Bysekretær 930 52 149 / 71573900 e-post
Formannskapet Toril Skram Bysekretær 930 52 149 / 71573900 e-post
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Toril Skram Bysekretær 930 52 149 / 71573900 e-post
Hovedutvalg Plan og bygning Toril Skram Bysekretær 930 52 149 / 71573900 e-post
Klagenemnda Toril Skram Bysekretær 930 52 149 / 71573900 e-post
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Toril Skram Bysekretær 930 52 149 / 71573900 e-post
Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Kristin Lie Førstesekretær 980 05 293 / 71573902 e-post
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial Kristin Lie Førstesekretær 980 05 293 / 71573902 e-post
Eldreråd Kristin Lie Førstesekretær 980 05 293 / 71573902 e-post
Ungdomsråd Kristin Lie Førstesekretær 980 05 293 / 71573902 e-post
Olje- og energiutvalget Kristin Lie Førstesekretær 980 05 293 / 71573902 e-post