Kristiansund voksenopplæring

Kristiansund voksenopplæring tilbyr norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, samt grunnskoleopplæring for voksne.

Ved Kristiansund Voksenopplæring får over 300 deltakere og elever et tilpasset opplæringstilbud til voksne. Vi holder til i lyse og trivelige lokaler som er lett tilgjengelig med kollektivtransport.

  • Vi tilbyr norskopplæring på alle nivåer, både til arbeidsinnvandrere, familiegjenforente og flyktninger.
  • I tillegg tilbyr vi egen grunnskoleopplæring for voksne i fem primærfag.
  • Vi tar inn søkere fortløpende.

Skolens personale vurderer opplæringsbehov og omfang gjennom førstegangssamtaler og kartlegging, og har nær kontakt med programrådgiverne i flyktningtjenesten.Kristiansund Voksenopplæring har de senere år deltatt i flere internasjonale skole-prosjekter, og er for tiden engasjert i et Erasmus-prosjekt Intercultural Skills and Learning Activities for New Development


Målgrupper og primærtilbud i voksenopplæringen:

  • Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere – med avsluttende prøve i begge fag, fra alfabetisering til B2.
  • Vi gjennomfører også statsborgerprøven.
  • Grunnskoleopplæring for voksne.


Jobbsjansen:

  • Fokus på å få hjemmeværende innvandrerkvinner i sysselsetting gjennom ulike målrettede tiltak med tett oppfølging.
  • Som en del av norskopplæringen har vi også en egen gruppe som kombinerer undervisning i norsk, data og samfunnskunnskap med arbeidspraksis.


 

Kontaktinformasjon

Kristiansund voksenopplæring
E-post
Telefon 71 57 59 70

Åpningstider

Mandag - fredag:
0800-1500

Postadresse

Industriveien 18
6517 Kristiansund