Brann og redning

Kristiansund brann -og redningsvesens oppgaver er å skape trygghet og sikkerhet for alle innbyggere, og besøkende i Averøy og Kristiansund.

  • Våre oppgaver dreier seg om vern om mennesker,  miljø og materielle verdier.
  • Døgnet rundt og året gjennom er mannskaper klare til å rykke ut.
  • Brannvesenet er godt trent og øvd for håndtere alle uforutsette hendelser som kan skje i dagens samfunn.
  • Forebyggende brannvernarbeid gjennomføres hver dag på skoler, barnehager og ut i din bolig.
  • Vi foretar også kontroll og tilsyn ved større bedrifter, overnattingssteder og sykehjem for å sørge for at brannsikkerheten ivaretas på riktig måte.

Ved spørsmål eller andre henvendelser ta kontakt med administrasjonen på tlf : 71 57 42 50

Eller e-post:  
postmottak@kristiansund.kommune.no

Se også våre egen facebookside.

Adresse

Øvre Enggate 8
6509 Kristiansund