Eiendomsdrift

Byggherrefunksjonen, forvaltning og vedlikehold av kommunale bygninger. Prosjektering.