Servicetorget

2018 - Totalombygging av forretningsbygg til kontor- og administrasjonslokaler 

Servicetorget
NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Vågeveien 4
Type tiltak: Totalombygging fra foretningsbygg til nytt kontor og administrasjonsbygg
Kostnadsramme: kr 54.000.000,-
Størrelse: 2630 m²
Investeringsvedtak: Politisk sak 14/87
Byggestart: Oktober 2016
Ferdigstillelse: April 2018
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: Grytnes Entreprenør AS
Prosjektleder: Marina Allgayer Jensen, Roald Røsand

 

Totalt ombygd areal er på 2630 m2, fordelt på fem etasjer. I første etasje finner vi Servicekontoret som møter publikum og innbyggerne i kommunen. I andre etasje har Kultur og Tildeling sine kontorer, mens Plan og Byggesak holder til i tredje etasje og Eiendomsdrift i fjerde. Femte etasje inneholder nytt Beredskapsrom, møtesal og tekniske rom. Til sammen arbeider ca. 70 personer i bygget. Den eksisterende bygningsmassen ble revet til konstruktiv betong, og bygd opp igjen etter TEK 10 prinsipper i den grad det det er mulig i det bestående bygget. Servicetorget framstår i dag so et moderne kontorbygg med gode planløsninger og moderne tekniske- og IKT løsninger. Totalkostnadene inklusive mva. og møbleringer beløper seg til kr 20.500,- pr m2, noe som må sies å være meget tilfredsstillende.

Servicetorget - Klikk for stort bilde