2019 - Retekking av tak

2019 - Nytt ventilasjonsanlegg

2019 - Nybygg, omsorgsboliger

2021 - Nybygg, omsorgsboliger/ bofelleskap / dagsenter