Caroline kino og konferansesenter

2019 - Nytt ventilasjonsanlegg

NØKKELINFORMASJON _
Adresse: Konsul Knudtzons gate 4
Kostnadsramme: 10,4 millioner
Byggestart: November 2018
Ferdigstillelse: April 2019
Entrepriseform: Totalentreprise
Entreprenør: GK Inneklima AS
Prosjektleder: Stein Inge Jørgensen

Caroline Kino og Konferansesenter ble bygd som Kinohallen og åpnet i 1954. I 1986 ble det foretatt en større ombygning og bygningen ble slik vi kjenner den i dag. Levetiden på ventilasjonsanlegget er nådd og det er behov for modernisering. Det blir montert 6 nye ventilasjonsanlegg for å betjene hele bygget. Dette er moderne aggregat tilpasset dagens krav til komfort, energiforbruk og styringssystem. Det vil være tilbud om kinoforestillinger i hele byggetiden og man vil jobbe for at byggearbeidene påvirker byggets brukere minst mulig.