Plan og byggesak

Vi forvalter plan- og bygningsloven, naturmangfoldsloven, konsesjonsloven, eierseksjonsloven, geodataloven, matrikkelloven og eiendomsskatteloven.

Hovedtjenesten hos plan og byggesak er veiledning og behandling av private reguleringsplaner, byggesaker, kart og oppmåling, eiendomsskatt og naturforvaltning. Inne på hjemmesiden her, finner du svar på mange spørsmål i forhold til lovverket vi jobber med. Finner du ikke svaret, send gjerne en e-post, eller ring oss. Vi har generell kundeveiledning mellom kl 1300-1500. Servicetorget har også en førstelinje-tjeneste for byggesak.

Adresse

Besøksadresse
Vågeveien 4
6509 Kristiansund