Ship Sanitation Control

Miljørettet helsevern i Kristiansund skriver ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. IHR forskriften § 21 , SSCEC og SSCC) Dette gjelder for  havner på Nordmøre og i Romsdal. 

2017: Helsedirektoratet har overtatt oppgaven fra Folkehelseinstituttet med å godkjenne hvilke kommuner som kan utstede sertifikater. Direktoratet er i ferd med å utvikle nettsider med informasjon om hygienesertifikater for skip og hvilke kommuner som er godkjente og hvilke satser som skal gjelde.  

Request for sanitation control by filling out the attached form:

REQUEST FORM : SHIP SANITATION CONTROL

This  will be answered  by e-mail with a proposal to the time of inspection .

  • Port Health Authority in Kristiansund is authorized to do supervision and issue SSCEcertificate, which is an international certificate established by the World Health Organization. IHR regulation: "Regulations for notification of and action by the serious events of importance for international public health.”
  • In Norway Helsedirektoratetet  manage this regulation.
  • Port Health Authority in Kristiansund perform inspections and renewal of this certificate of approval of sanitary conditions onboard ships. (Ref: IHR Regulations § 21, SSCEC and SSCC). This applies to ports in Nordmøre and Romsdal.


Request for supervision should be a minimum of 3 days before the ship arrive the port. Normal opening time are at 08:00 to 16.00 (15:00 in June, July, August.)