Målet med ansvarlig vertskap er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser ved å ha en god dialog med utelivsbransjen, opplæring av ansatte og økt kontroll og tilsyn.

Her kan du lese mer om ansvarlig vertskap i Kristiansund.

Sykkelprosjektet ble etablert i 2017, og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Per mai 2017 består sykkelsatsingen av én prosjektleder med en referansegruppe av både politikere og administrasjon.

Her kan du lese mer om kommunens sykkelprosjekt.