Ansvarlig vertskap

Målet med ansvarlig vertskap er å forebygge overskjenking, skjenking til mindreårige, vold og ordensforstyrrelser ved å ha en god dialog med utelivsbransjen, opplæring av ansatte og økt kontroll og tilsyn.

Her kan du lese mer om ansvarlig vertskap i Kristiansund.