Prosjekt sykkelby

Sykkelprosjektet ble etablert i 2017, og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Per mai 2017 består sykkelsatsingen av én prosjektleder med en referansegruppe av både politikere og administrasjon.

Her kan du lese mer om kommunens sykkelprosjekt.