Priser - Barnehage

Kommunale barnehager Ordningen med gratis kjernetid videreføres for alle 3-, 4- og 5-åringer fra familier med lav inntekt. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen foreslått satt til kr. 428 000. Ordningen som sikrer at ingen familier betaler med en 6 % av samlet inntekt for en barnehageplass, blir også videreført. I 2017 vil husholdninger med inntekt under kr. 500 500 har rett til redusert foreldrebetaling.
Størrelse på plass Pris pr. mnd
100% plass 2910,-
80% plass 2392,-
60 % plass 1811,-
50 % plass 1520,-
Kost Vedtas ved den enkelte barnehage

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Postadresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund