Priser - Kultur og fritid


Festiviteten

Festiviteten - Lokaler
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 12.700,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 19.000,-
Klubben møteoppsett 8 timer 3.000,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 7.000,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 10.500,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 4.800,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 7.200,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen på kr. 1 900 per lokale (storsal, Klubben, foajé) per dag.
Prøver/rigging  Per time 700,-
Prøver/rigging  Per dag 2.700,-
Billettluke inkl. datautstyr Per forestilling 480,-
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling
Billettsalg i luke Per forestilling
Billettkontrollører (fire stykk) Per forestilling
Garderobevakt* Se nederst i tabellen
Vakthold På forespørsel
Teknisk bistand Per time 570,-
Flygel (eks. stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.700,-
Piano (eks. stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 5.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 1.000,-
* Publikumsbetalte tjenester 30,- per heng
Festiviteten - Teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 5 %
Billettsalg i luke Per forestilling 1.100,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 4.800,-
Garderobevakt* Per forestilling Se nederst i listen
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.700,-
Piano (eks.stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte
*Publikumsbetalt tjeneste (30,- per heng).  Inkl. i leie
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc Per time 570,-
Enkel fast lyssetting scene Per dag 1.000,-
Teknisk hjelp Per time 570,-
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 570,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke Per dag 3.800,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke Per dag 5.700,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke Per dag 8.900,-
Liten Lysrigg m/lysmixer Per dag 4.400,-
Stor Lysrigg m/lysmikser Per dag 8.900,-
Tekniker  Lyd/Lys Per time  dagtid 570,-
Tekniker Per time kveld/helg 820,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 4.200,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - Lokaler
Leieobjekter og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen  8 timer 4.700 ,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 7.500-,
Storsalen dobbel forestilling 12-timersperiode 5.600,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 9.000,-
Klubben møteoppsett (inkl. prosjektor og lerret) 8 timer 1.800,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 4.200,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 6.300,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 2.800,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 4.200,-
Prøver/rigging  Per time 400,-
Prøver/rigging  Per dag 1.500,-
Billettluke inkl. datautstyr Per forestilling 280,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen på kr. 900 per lokale (storsal, Klubben, foajé) per dag.
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 3 %
Billettsalg i luke Per forestilling 700,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 3.400,-
Garderobevakt* Per forestilling 450,-
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand Per time 450,-
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.700,-
Piano (eks.stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 500,-
*Publikumsbetalt tjeneste (30,- per heng). 
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc
Enkel fast lyssetting scene  pr.dag 500,-
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 450,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.000,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 4.500,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 6.750,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 3.500,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 4.375,-
Tekniker  Lyd/Lys - dagtid pr.time  450,-
Tekniker   på kveld/helg pr time 650,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 3.360,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel


Caroline

Caroline - Lokaler
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Helan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 9.200,-
Helan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 1.200,-
Helan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 13.800,-
Helan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 1.700,-
Halvan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 4.000,-
Halvan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 650,-
Halvan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 6.000,-
Halvan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 990,-
Klubba dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 4.500,-
Klubba tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 750,-
Klubba dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 5.900,-
Klubba tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 990,-
Heinsa møteoppsett 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 2.200,-
Heinsa møteoppsett helg og helligdager 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 2.900,-
Vestibyle (12 standplasser inkl. strøm) Per utstiller 680,-
Vestibyle tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 450,-
Vestibyle dagtid helg og helligdager Per utstiller 1.000,-
Vestibyle tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 680,-
Caroline - Teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 5 %
Billettsalg i luke Per forestilling 1.100,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 4800,-
Vakthold -  På forespørsel 
Flygel (eks.stemming) Klubba Per forestilling 800,-
Teknisk bistand 570,-
Prosjektor/lerret Helan Per arrangement/møte 5.000,-
Prosjektor/lerret Klubba Per arrangement/møte inkl. i leie
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc
Teknisk hjelp pr.time 570,-
Enkel lyssetting scene pr.dag 2.700,-
Innstilling/rigging av enkel lyssetting pr.time 570,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.800,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 5.700,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 8.900,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 5.000,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 9.500,-
Tekniker  Lyd/Lys pr.time  dagtid 570,-
Tekniker   pr.time kveld/helg 820,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 4.200,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel
Caroline - Lokaler - For frivillige lag og organisasjoner
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Helan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 3.800,-
Helan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 350,-
Helan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 4.900,-
Helan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 450,-
Halvan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 2.200,-
Halvan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 270,-
Halvan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 2.800,-
Halvan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 350,-
Klubba dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 1.700,-
Klubba tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 320,-
Klubba dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 2000,-
Klubba tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 380,-
Heinsa møteoppsett 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 650,-
Heinsa møteoppsett helg og helligdager 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 780,-
Vestibyle (12 standplasser inkl. strøm) Per utstiller per arrangement 200,-
Vestibyle  Per arrangement 1.200,-
Vestibyle tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 80,-
Vestibyle dagtid helg og helligdager Per arrangement 1.400,-
Vestibyle tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 90,-
Caroline - Teknisk utstyr og personell - For frivillige lag og organisasjoner
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 3 %
Billettsalg i luke Per forestilling 700,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 3.400,-
Vakthold -  På forespørsel 
Teknisk bistand 450,-
Flygel (eks.stemming) på Klubba Per forestilling 800,-
Prosjektor/lerret Helan Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubba Per arrangement/møte inkl. i leie
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc
Teknisk hjelp pr.time 450,-
Enkel lyssetting scene  pr.dag 2.000,-
Innstilling/rigging av enkel lyssetting pr.time 450,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.000,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 4.500,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 6.750,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 4.000,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 5.500,-
Tekniker  Lyd/Lys pr.time  dagtid 450,-
Tekniker   pr.time kveld/helg 650,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 3.360
Annet Teknisk utstyr På forespørsel

 

Kristiansund bibliotek 

Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Type Priser - barn (under 14 år) Priser - voksen (over 15 år)
Trykte bøker 300,- 400,-
Lydbøker 300,- 400,-
Nytt lånekort 25,- 50-
DVD, video, CD 200,- 200,-
Enkelt CD 175,- 175,-
Mikrofilm 750,- 750,-
CD-rom 400,- 400,-
Konsollspill 600,- 600,-
Tegneserier (heftet/stiftet) 100,- 100,-
Små billdebøker 150 ,- 150,-
Tidsskrifter 75,- 75,-
Fjernlån 750,- 750,-
Nytt (inneværende, samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser
Språkkurs Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle
Verdifullt eller sjeldent materiale Takseres i hvert enkelt tilfelle Takseres i hvert enkelt tilfelle
Lydbøker med mange CDer Vurderes spesielt Vurderes spesielt

 

Atlanten ungdoms- og kulturskole 

Atlanten ungdoms- og kulturskole
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Aula* Konsert per dag 5.100,-
Aula * (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.000,-
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom -kulturskolen Per dag 400,-
Øvingsrom -kulturskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 200,-
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 800,-
Fellesrom base ungdomsskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 400,-
Leie av flygel Per dag 600,-
Leie av mobilt el-piano Per dag 300,-
Fullt lydanlegg (m teknikker) Per dag 3.000,-
Lite lydanlegg Per dag 1.100,-
Taleanlegg Per dag 600,-
Trådløse systemer Per stykk/pr dag 180,-
Lysanlegg (lystig + mikser) Per dag 500,-
Lyd og lysteknikker Per time 450,-
Eksterne lydtjenester På forespørsel

 

Kristiansund kulturskole 

Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 2.700,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 500,-
Materiell: tegning/maling 500,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 2.700,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %
Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 550,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 950,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund