Priser - Vann og avløp

Vann, avløp og slam
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Vann - abonnementsgebyr Per kvadratmeter 3,60,-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 9,16,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 12,77-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 1.064,-
Avløp - abonnementsgebyr Per kvadratmeter 5,12,-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 17,27,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 12,45,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.594,-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 431,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 687,-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 2.153,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 4.818,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 820,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 2,35-
Slamgebyr - bolig, tankvolum inntil 4 kubikkmeter Per år 2.617-
Slamgebyr - hytte, tankvolum inntil 4 kubikkmeter Per år 1.309,-
Slamgebyr - tankvolum over 4 kubikkmeter Per kubikkmeter - tømming 1.318,-
Vannfylling - tilrigging 500,-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 10,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund