Priser - Avfall og gjenvinning

Husholdningsavfall 2019
Husholdningsavfall
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Restavfall - grå dunk 120 liter Per år 1.842,-
Restavfall - grå dunk 140 liter Pr år 2.149,-
Restavfall - grå dunk 240 liter Pr år 3.447,-
Restavfall - grå dunk 370 liter Pr år 5.112,-
Restavfall - grå dunk 660 liter Pr år 9.301,-
Glass- og metall- emballasje grønn dunk 120 liter Pr år 0,-
Papir - Grønn/blå dunk 120 liter Pr år 852,-
Papir - Grønn/blå dunk 140 liter Pr år 852,-
Papir - Grønn/blå dunk 240 liter Pr år 993,-
Papir - Grønn/blå dunk 370 liter Pr år 1.279-
Papir - Grønn/blå dunk 660 liter Pr år 2.557-
Fritidshus Pr år 1.150,-
Hus på Grip Pr år 1.375,-
Byttegebyr 389,-
Husholdningsavfall levert på Hagelin mijøstasjon 1.943,-
Minstegebyr - husholdninger, inntil 100 kilo 150,-
Avfall, levert selvsortering etter vekt (personbil med henger/varebil uten henger) Pr tonn 1.500,-
Hageavfall Pr tonn 889,-
Renemasser og gips Pr tonn 160,-
Næringsavfall 2019
Næringsavfall
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser ekskl. mva.
Restavfall - grå dunk 120 liter Pr år 2.540,-
Restavfall - grå dunk 140 liter Pr år 2.963-
Restavfall - grå dunk 240 liter Pr år 4.754-
Restavfall - grå dunk 370 liter Pr år 7.047,-
Restavfall - grå dunk 660 liter Pr år 12.825,-
Metall- og glass- emballasje - grønn dunk 120 liter Pr år 1.175-
Papir - grønn/blå dunk 140 liter Pr år 1.175-
Papir - grønn dunk 240 liter Pr år 1.906,-
Papir - grønn dunk 370 liter Pr år 2.828,-
Papir - grønn dunk 660 liter Pr år 4.635,-
Byttegebyr 389,-
Næringsavfall Pr tonn 2.177,-
Hageavfall Pr tonn 889,-
Bygge- og anleggsavfall 2019
Bygge- og anleggsavfall
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Planer for disponering - behandlingsgebyr tiltak fra 400-1000 kvm 1.650,-
Planer for disponering - behandlingsgebyr tiltak over 1000 kvm 2.200,-
Gebyrregulativ etter forurensingsloven 2019
Gebyrregulativ etter forurensingsloven
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 3.000,-
Gebyr for behandling av utslippstillatelser hit kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for nye utslipp 6.000,-
Gebyr belastes eier av avløpsanlegg. Gebyr pr anlegg/år Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp
Etter kap. 12 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 700,-
Etter kap. 13 i forurensingsforskriften Saksbehandlingsgebyr for oppfølging/kontroll av spredte utslipp 1.100,-
Engangsgebyr for saksbehandling, under 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 8.000,-
Engangsgebyr for saksbehandling, fra og med 500 m2 Opprydding i forurenset grunn ved grave- og byggearbeider 12.000,-
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad Utslipp/påslipp av oljeholdig vann 4.000,-
Kommunens kostnader med tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere skal belastes tankeiere. Gebyr pr anlegg/år Gebyr for tilsyn og kontroll med fett- og oljeavskillere 700,-
Gebyr gravemelding, forringelsesgebyr asfalt og gebyrer etter forurensingsloven er avgiftsfrie.For resterende tjenester kommer merverdiavgift i tillegg.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund