Priser - Barnehage

Priser fra 01.08.19
Priser fra 01.08.19
Pris pr. mnd Størrelse på plass
3040 100% plass
2500 80% plass
1892 60% plass
1588 50% plass
300 Kost

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund