Priser - Kultur og fritid


Festiviteten

Festiviteten - Lokaler
Festiviteten - Lokaler
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 13.500,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 20.250,-
Klubben møteoppsett 8 timer 3.200,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 5.700,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 8.550,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 5.000,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 7.500,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen per lokale (storsal, Klubben, foajé). Per dag 1.900,-
Prøver/rigging  Per time 1.250,-
Prøver/rigging  Per dag 5.800,-
Vakthold På forespørsel
Flygel (eks. stemming) Bösendorfer Per forestilling 3.000,-
Piano (eks. stemming) Per forestilling 1.000,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 5.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 1.000,-
* Publikumsbetalte tjenester 30,- per heng
Festiviteten - Teknisk utstyr og personell
Festiviteten - Teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser ekskl. mva
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 5 %
Billettsalg i luke Per forestilling 1.100,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 4.800,-
Garderobevakt (obligatorisk) Publikumsbetalt tjeneste 30,- per heng
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 2.900,-
Piano (eks.stemming) Per forestilling 900,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 5.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
Enkel fast lyssetting scene Per dag 1.250,-
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 650,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke Per dag 3.800,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke Per dag 5.700,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke Per dag 8.900,-
Liten Lysrigg m/lysmixer Per dag 4.400,-
Stor Lysrigg m/lysmikser Per dag 8.900,-
Tekniker  Lyd/Lys Per time  dagtid 650,-
Tekniker Per time kveld/helg 750,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 3.750,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - Lokaler
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - Lokaler
Leieobjekter og arrangement Leieomfang Priser
Storsalen  8 timer 4.800 ,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong 8 timer 7.800-,
Storsalen dobbel forestilling 12-timersperiode 7.200,-
Storsalen inkl. scenegarderober og balkong dobbel forestilling 12-timersperiode 11.700,-
Klubben møteoppsett (inkl. prosjektor og lerret) 8 timer 1.800,-
Klubben enkel forestilling 8 timer 4.200,-
Klubben dobbelforestilling 12-timersperiode 6.300,-
Foaje enkel forestilling 8 timer 2.800,-
Foaje dobbelforestilling 12-timersperiode 4.200,-
Prøver/rigging  Per time 700,-
Prøver/rigging Per dag 2.800,-
Utleie på helligdager (ikke vanlig helg) gir et tillegg i leieprisen per lokale (storsal, Klubben, foajé). Per dag 900,-
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - teknisk utstyr og personell
Festiviteten - For frivillige lag og organisasjoner - teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 3 %
Billettsalg i luke Per forestilling 700,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 3.400,-
Garderobevakt* Per forestilling
Vakthold  På forespørsel 
Teknisk bistand Per time 550,-
Flygel (eks.stemming) Bösendorfer Per forestilling 3.000,
Piano (eks.stemming) Per forestilling 1.000,-
Prosjektor/lerret Storsal Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubben/Foaje Per arrangement/møte 500,-
Garderobe *Publikumsbetalt tjeneste. Per heng 30,-
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
Enkel fast lyssetting scene  pr.dag
Innstilling/rigging av fast lyssetting pr.time 550,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.000,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 4.500,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 6.750,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 3.500,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 4.375,-
Tekniker  Lyd/Lys - dagtid pr.time  550,-
Tekniker   på kveld/helg pr time 650,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 3.360,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel


Caroline

Caroline - Lokaler
Caroline - Lokaler
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Helan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 10.500,-
Helan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 1.180,-
Helan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 15.750,-
Helan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 1.770,-
Halvan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 4.800,-
Halvan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 670,-
Halvan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 7.200,-
Halvan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 1.005,-
Klubba dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 4.900,-
Klubba tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 780,-
Klubba dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 6.370,-
Klubba tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 1.014,-
Heinsa møteoppsett 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 2.300,-
Heinsa møteoppsett helg og helligdager 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 2.990,-
Vestibyle (12 standplasser inkl. strøm) Per utstiller 700,-
Vestibyle tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 470,-
Vestibyle dagtid helg og helligdager Per utstiller 1.050,-
Vestibyle tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 705,-
Caroline - Teknisk utstyr og personell
Caroline - Teknisk utstyr og personell
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 5 %
Billettsalg i luke Per forestilling 1.100,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 4800,-
Vakthold -  På forespørsel 
Flygel (eks.stemming) Klubba Per forestilling 800,-
Teknisk bistand 570,-
Prosjektor/lerret Helan Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubba Per arrangement/møte inkl. i leie
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc
Teknisk hjelp pr.time 570,-
Enkel lyssetting scene pr.dag 2.700,-
Innstilling/rigging av enkel lyssetting pr.time 570,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.800,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 5.700,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 8.900,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 5.000,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 9.500,-
Tekniker  Lyd/Lys pr.time  dagtid 570,-
Tekniker   pr.time kveld/helg 820,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 4.200,-
Annet Teknisk utstyr På forespørsel
Caroline - Lokaler - For frivillige lag og organisasjoner
Caroline - Lokaler - For frivillige lag og organisasjoner
Leieobjekt og arrangement Leieomfang Priser
Helan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 4.200,-
Helan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 360,-
Helan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 5.460,-
Helan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 468,-
Halvan dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 2.200,-
Halvan tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 280,-
Halvan dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 2.860,-
Halvan tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 364,-
Klubba dagtid 8 timer (08:00 - 16:00) 1.800,-
Klubba tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 330,-
Klubba dagtid helg og helligdager 8 timer (08:00 - 16:00) 2.160,-
Klubba tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 23:00) 396,-
Heinsa møteoppsett 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 700,-
Heinsa møteoppsett helg og helligdager 8-timersperiode (08:00 - 23:00) 840,-
Vestibyle (12 standplasser inkl. strøm) Per utstiller per arrangement 200,-
Vestibylehelg og helligdager Per utstiller pr arrangement 240,-
Vestibyle tillegg utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 80,-
Vestibyle dagtid helg og helligdager Per utstiller pr arrangement 240,-
Vestibyle tillegg helg og helligdager utover kl. 16:00 Per time (16:00 - 20:00) 96,-
Caroline - Teknisk utstyr og personell - For frivillige lag og organisasjoner
Caroline - Teknisk utstyr og personell - For frivillige lag og organisasjoner
Leieobjekt Leieomfang Priser
Billettsalg online inkl. salg og administrasjon Frem til forestilling 3 %
Billettsalg i luke Per forestilling 700,-
Billettkontrollører (4 stk) Per forestilling 3.400,-
Vakthold -  På forespørsel 
Flygel (eks.stemming) på Klubba Per forestilling 800,-
Prosjektor/lerret Helan Per arrangement/møte 3.000,-
Prosjektor/lerret Klubba Per arrangement/møte inkl. i leie
Fast tale-/enkelt musikkanlegganlegg Inkl. i leie
inkl. 1 trådløs myggmikrofon, 1 Trådløs håndholdt mikrofon
1 mikrofon på talerstol Kabel til pc/mobil etc
Enkel lyssetting scene  pr.dag 2.000,-
Innstilling/rigging av enkel lyssetting pr.time 550,-
Liten  lydrigg m/liten mixer,max 2 monitorer, enkel mic.pakke pr.dag 3.000,-
Liten Lydrigg m/32 ch mixer, max 4 monitorer, liten mic.pakke pr.dag 4.500,-
Stor Lydrigg m/64 ch mixer, max 8 monitorer, stor mic.pakke pr. dag 6.750,-
Liten Lysrigg m/lysmixer pr. dag 4.000,-
Stor Lysrigg m/lysmikser pr. dag 5.500,-
Tekniker  Lyd/Lys pr.time  dagtid 550,-
Tekniker   pr.time kveld/helg 650,-
Tekniker pr dag Maks 8 timer 3.360
Annet Teknisk utstyr På forespørsel

 

Kristiansund bibliotek 

Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Type Priser - barn (under 14 år) Priser - voksen (over 15 år)
Trykte bøker 300,- 400,-
Lydbøker 300,- 400,-
Nytt lånekort 25,- 50-
DVD, video, CD 200,- 200,-
Enkelt CD 175,- 175,-
Mikrofilm 750,- 750,-
CD-rom 400,- 400,-
Konsollspill 600,- 600,-
Tegneserier (heftet/stiftet) 100,- 100,-
Små billdebøker 150 ,- 150,-
Tidsskrifter 75,- 75,-
Fjernlån 750,- 750,-
Nytt (inneværende, samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser
Språkkurs Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle
Verdifullt eller sjeldent materiale Takseres i hvert enkelt tilfelle Takseres i hvert enkelt tilfelle
Lydbøker med mange CDer Vurderes spesielt Vurderes spesielt
Purrebrev 1 25,- 50-
Purrebrev 2 30,- 60,-

 

Atlanten ungdoms- og kulturskole 

Atlanten ungdoms- og kulturskole
Atlanten ungdoms- og kulturskole
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Aula* Konsert per dag 5.100,-
Aula * (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.000,-
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom -kulturskolen Per dag 400,-
Øvingsrom -kulturskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 200,-
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 800,-
Fellesrom base ungdomsskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 400,-
Leie av flygel Utgår – kontakt kulturenheten
Leie av mobilt el-piano Utgår – kontakt kulturenheten
Fullt lydanlegg (m teknikker) Utgår – kontakt kulturenheten
Lite lydanlegg Utgår – kontakt kulturenheten
Taleanlegg Utgår – kontakt kulturenheten
Trådløse systemer Utgår – kontakt kulturenheten
Lysanlegg (lystig + mikser) Utgår – kontakt kulturenheten
Lyd og lysteknikker Utgår – kontakt kulturenheten
Eksterne lydtjenester Utgår – kontakt kulturenheten

 

Kristiansund kulturskole 

Kristiansund kulturskole - brukere
Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.000,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 550,-
Materiell: tegning/maling 550,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.000,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %
Kristiansund kulturskole - tjenester
Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 600,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.000,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

 

Atlanten idrettspark

Atlanten idrettshall - kunstgressbanen
Atlanten idrettshall - kunstgressbanen
Type brukerbetaling Beregning Pris
Eliteserie - 2.divisjon Per kamp 8.000,-
Alle aktiviteter treninger/kamper/arrangement/skole Per time 565,-
Vaktmester utenom ordinær åpningstid/helligdag Per time 550,-
Atlanten idrettspark - gymsal på skoler/brannstasjon
Atlanten idrettspark - gymsal på skoler/brannstasjon
Type brukerbetaling Grunnlagsenhet for beregning Priser
Idrettslag pr sal (NB Nordlandet U skole= 2 saler) Per sal time 75,-
Bedriftslag og mosjonsgrupper Per time 115,-
Atlanten idrettspark - Idrettshall
Atlanten idrettspark - Idrettshall
Type brukerbetaling Grunnlagsenhet for beregning Priser
Skoler 1. sal Per skoletime 230
Idrettslag 1. sal Per time 75
Bedriftslag og mosjonsgrupper 1. sal Per time 115
Treninger lørdag og søndag Per time 300
Helligdager utenom ordinær åpningstid, påslag leiesats Per time 50 %
Vaktmester utenom ordinær åpningstid Per time 550
Stevner-cuper-arrangementer-kamper Per time 400
Møterom nedre vestibyle Per time 250
Prosjektor Per dag/møte På forespørsel
Stillaser På forespørsel
Atlanten idrettspark - løpestadioen
Atlanten idrettspark - løpestadioen
Brukerbetaling Beregning Pris
Friidrettsstevne Per time Utgår til nye Atlanten stadion i 2020
Trening Per time Utgår til nye Atlanten stadion i 2020
Atlanten idrettspark - stormyra
Atlanten idrettspark - stormyra
Brukerbetaling Beregning Pris
Trening- stevner-cuper-arrangementer Per time 350,-
Stevner-cuper-arrangementer Per time Slått sammen
Atlanten idrettspark - uteanlegg
Atlanten idrettspark - uteanlegg
Type brukerbetaling Beregning Pris
Tivoliområdet Per døgn 3.800
Freikollheisen - Varmestua Dag 1 2.700
Freikollheisen - Varmestua Dag 2-7 per dag 850
Leie av person u/maskin 550
m/maskin 1.020
Leie av torvskjærer Per døgn På forespørsel
Leie av mål inkl. transport Per sett (2 mål) På forespørsel

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund