Priser - SFO

Skolefritidsordningen (SFO)
Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (kl.0730-0830) Per måned 674
Inntil 10 timer per uke Per måned 1 365
Over 10 timer per uke Per måned 2 652
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 249
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 143
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2 016
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 499
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 329

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund