Priser - Vann og avløp

Vann, avløp og slam 2019
Vann, avløp og slam
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per kvadratmeter 3,80,-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 9,72,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 13,00,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 1.064,-
Avløp - abonnementsgebyr Per kvadratmeter 5,70,-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 18,69,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 13,00,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.594,-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 440,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 700,-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 2.200,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 4.820,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 830,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 2,40-
Slamgebyr - bolig, tankvolum inntil 4 kubikkmeter Per år 2.600-
Slamgebyr - hytte, tankvolum inntil 4 kubikkmeter Per år 1.300,-
Slamgebyr - tankvolum over 4 kubikkmeter Per kubikkmeter - tømming 1.300,-
Vannfylling - tilrigging 500,-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 10,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund