Priser - Brann og redning

Tjenester og utstyr
Tjenester og utstyr
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Utrykning til unødige alarmer knyttet til utløsing av automatiske brannvarslingsanlegg, sprinkleranlegg eller innbrudd Per utrykning 2.850,-
Utrykning i forbindelse med heisalarm Per utrykning 2.850,-
Feie-/tilsynsgebyr Per leilighet 466-
Feiegebyr sentralpipe annet enn bolig 686,-
Kamerainspeksjon Per time inkl. personell 1.410-
Fresing pipeløp Per time inkl. personell 1.410-
Personellskapsbil m/pumpe Per time inkl. sjåfør 1.750,-
Stigebil Per time inkl. sjåfør 1.750-
Tankbil Per time inkl. sjåfør 1.750-
Lett varebil/personbil Per time 600,-
Tilhengersprøyte Per time 600,-
Bærbar motorsprøyte Per time 480,-
Vannsuger Per time 380,-
Elektriske pumper Per time 330,-
Høytrykkspyler Per time 330,-
Brannslanger á 25 meter Per stk./døgn 330,-
Temperaturkamera Per time inkl. person 1.410,-
Forbruksmateriell Etter forbruk
Kursinstruktører Per instruktør/time 870,-
Funksjonstesting og merking av brannkummer Per kum 1.310,-
Søknad om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV Per søknad 2.620,-
Andre arbeidsoppdrag (medgått tid) Per personell/time 870,-
Ved spesielle arbeidsoppgaver kan høyere timespris enn angitt over avtales med oppdragsgiver
Alarmsentral
Alarmsentral
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Brannalarm fra bedrift/næring med en alarminngang Per år 5.200,-
Brannalarm fra bedrift/næring med to eller flere alarminngang Per år 8.350,-
Brannalarm fra bygning m /flere leiligheter Per måned Etter avtale
Heisalarmer Mottak per år/heis 3.400,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund