Priser - Kultur og fritid


Klikk her for priser på Festiviteten og Caroline kino- og konferansesenter.

 

Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Type Priser - barn (under 14 år) Priser - voksen (over 15 år)
Trykte bøker 300,- 400,-
Lydbøker 300,- 400,-
Nytt lånekort 25,- 50-
DVD, video, CD 200,- 200,-
Enkelt CD 175,- 175,-
Mikrofilm 750,- 750,-
CD-rom 400,- 400,-
Konsollspill 600,- 600,-
Tegneserier (heftet/stiftet) 100,- 100,-
Små bildebøker 150 ,- 150,-
Tidsskrifter 75,- 75,-
Fjernlån 750,- 750,-
Nytt (inneværende, samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser
Språkkurs Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle
Verdifullt eller sjeldent materiale Takseres i hvert enkelt tilfelle Takseres i hvert enkelt tilfelle
Lydbøker med mange CDer Vurderes spesielt Vurderes spesielt
Purrebrev 1 25,- 50-
Purrebrev 2 30,- 60,-

 

Kristiansund kulturskole 

Kristiansund kulturskole - brukere
Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.600,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 550,-
Materiell: tegning/maling 550,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.200,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %
Kristiansund kulturskole - tjenester
Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 630,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.050,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

 

Atlanten idrettspark

Atlanten idrettshall - kunstgressbanen
Atlanten idrettshall - kunstgressbanen
Type brukerbetaling Beregning Pris
Eliteserie - 2.divisjon Per kamp 8.000,-
Alle aktiviteter treninger/kamper/arrangement/skole Per time 580,-
Vaktmester utenom ordinær åpningstid/helligdag Per time 600,-
Atlanten idrettspark - gymsal på skoler/brannstasjon
Atlanten idrettspark - gymsal på skoler/brannstasjon
Type brukerbetaling Grunnlagsenhet for beregning Priser
Idrettslag pr sal (NB Nordlandet U skole= 2 saler) Per sal time 80,-
Bedriftslag og mosjonsgrupper Per time 125,-
Atlanten idrettspark - Idrettshall
Atlanten idrettspark - Idrettshall
Type brukerbetaling Grunnlagsenhet for beregning Priser
Skoler 1. sal Per skoletime 240,-
Idrettslag 1. sal Per time 80,-
Bedriftslag og mosjonsgrupper 1. sal Per time 125,-
Treninger lørdag og søndag Per time 300,-
Helligdager utenom ordinær åpningstid, påslag leiesats Per time 50 %
Vaktmester utenom ordinær åpningstid Per time 580,-
Stevner-cuper-arrangementer-kamper Per time 420,-
Møterom nedre vestibyle Per time 260,-
Prosjektor Per dag/møte På forespørsel
Stillaser På forespørsel
Atlanten idrettspark - løpestadioen
Atlanten idrettspark - løpestadioen
Brukerbetaling Beregning Pris
Friidrettsstevne Per time Utgår til nye Atlanten stadion i 2021
Trening Per time Utgår til nye Atlanten stadion i 2021
Atlanten idrettspark - stormyra
Atlanten idrettspark - stormyra
Brukerbetaling Beregning Pris
Trening- stevner-cuper-arrangementer Per time 350,-
Atlanten idrettspark - uteanlegg
Atlanten idrettspark - uteanlegg
Type brukerbetaling Beregning Pris
Tivoliområdet Per døgn Utgår
Freikollheisen - Varmestua Dag 1 3.200,-
Freikollheisen - Varmestua Dag 2-7 per dag 1.000,-
Leie av person u/maskin 580,-
m/maskin 1.050,-
Leie av torvskjærer Per døgn På forespørsel
Leie av mål inkl. transport Per sett (2 mål) På forespørsel

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund