Priser - Vann og avløp

Vann og avløp
Vann og avløp
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per kvadratmeter 5,60,-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 10,70,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 25,00,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 1.090,-
Avløp - abonnementsgebyr Per kvadratmeter 9,60,-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 21,15,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Per kvadratmeter 25,00,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 2.660,-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 451,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 720,-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 2.255,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 4.940,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 850,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 2,50,-
Vannfylling - tilrigging 1700,-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 20,-

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund